حقوق خصوصی

 
چک و خسارت تاخیر تادیه سوال ۵۴
نویسنده : - ساعت ٧:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱٧
 
قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مورخ 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع استفسار: آیا مراد از خسارات و هزینه‌های مقرر در تبصره الحاقی به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانونصدور چک مصوبه 10/3/1376؛کلیه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه دادرسی،حق‌الوکاله،ضمان ناشی از تسبیب،خسارات تأخیر تأدیهو امثال آن می‌باشد؟در این صورت مبنای محاسبه خسارات،مقررات بانکی است یا مبنای آن عرف می‌باشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام می‌نماید. نظر مجمع تشخیص مصلحت ‌نظام: ماده واحده- منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده ...» مذکور در تبصرهالحاقی به ماده (29 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام،خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرزی جمهوری‌اسلامی‌ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله براساس تعرفه‌های قانونی است. [امضاء] تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز شنبه بیست‌و‌یکم آذر‌ماه یکهزاروسیصد‌و‌هفتاد‌و‌هفت مجمع تشخیص مصلحت نظام،به تصویب رسیده است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ اکبر هاشمی رفسنجانی